Klicka på bilden nedan för att öppna entreprenörshandboken

 

 

 

Välkommen till Topbostäder som entreprenör och samarbetspartner.
Här ger vi dig tips, råd och information om viktiga regler som vi vill att du följer när du utför arbete åt oss.

När du utför arbeten i våra fastigheter måste du komma ihåg att du inte bara representerar ditt företag, utan även Topbostäder. Det är därför viktigt att du gör ett bra intryck på hyresgästen och att hyresgästen kan känna tillit till dig som entreprenör. 

Entreprenörshandboken avser samtliga kontrakterade entreprenörer som arbetar med Topbostäder.
Entreprenören ansvarar för att samtliga anställda tar del av, följer och ständigt håller sig uppdaterad i den senaste versionen av det som står i entreprenörshandboken.

Senaste versionen finns på vår hemsida www.topbostader.se