Visselblåsarfunktion

 

 

Visselblåsarsystem för Gällivare kommun och bolagen. (Topbostäder AB, Matlaget AB, Gällivare Energi AB, Dundret AB, och Gojan AB)

I december började en ny visselblåsarlag gälla i Sverige. Den utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och är ett skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning. Senast den 17 juli i år ska kommunala arbetsgivare ha öppnat upp en visselblåsarfunktion, men redan nu är alltså Gällivare kommun igång.

Inom Gällivare kommun och de kommunala bolagen är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i våra verksamheter.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal för att anmäla allvarliga missförhållanden i kommunens organisation och är till för:

• Medarbetare
• Uppdragstagare
• Praktikanter
• Andra personer som har en arbetsrelaterad roll
• Tidigare anställda
• Personer som söker arbete hos oss

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga missförhållanden/oegentligheter och att dessa ska utredas och hanteras skyndsamt. Genom visselblåsarfunktionen kan till exempel en medarbetare rapportera misstanke om:
• Allvarliga säkerhetsbrister
• Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
• Läckande av känslig information
• Muta eller korruption
• Jäv eller att närstående gynnas
• Stöld eller annat lagbrott
• Allvarliga tjänstefel, till exempel allvarlig avvikelse från intern riktlinje
• Grov diskriminering
• Olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Alla anmälningar kommer att behandlas. Om anmälan bedöms ligga utanför visselblåsarfunktionens syfte kommer den inte att handläggas enligt rutiner för visselblåsning utan hänvisas vidare till annan lämplig part i verksamheten. Önskad anonymitet kvarstår även om det bedöms att det inte är ett visselblåsarärende.

Hur går en anmälan till?

För att göra en anmälan går man in via länk till den externa webben för visselblåsarkanalen och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd visselblåsarfunktion i kommunen alternativt av en extern utredare.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Gällivare kommun nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare:  https://lantero.report/gallivarekommun
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

 

 

Till rapporteringssidan - Här kan du använda visselblåsarkanalen