Upphandlingar

Topbostäder AB lyder under Lagen om Offentlig Upphandling – LOU. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader samt varor och tjänster och innebär att det finns tvingande regler som vi måste följa vid upphandlingar.

Läs mer om LOU på konkurrensverkets hemsida:

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/


Våra aktuella upphandlingar

Topbostäders samtliga upphandlingar inklusive förfrågningsunderlag publiceras hos Visma Opic, se länk nedan

https://www.opic.com/org/topbostaderab/