Hyresgästinformation

Som hyresgäst har du rätt till hjälp - men också skyldigheter

 Topbostäder - servicedeklaration

Du som hyresgäst kan förvänta dig att:

 • du kan nå hyresvärden eller dennes representant under hela dygnet
 • värden svarar på dina frågor eller framställningar
 • brister uppmärksammas och avhjälps så snart det kan ske sedan du gjort en felanmälan
 • värme och varmvatten tillhandahålls så att du inte rimligen har skäl att vara missnöjd
 • hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen
 • nå all våran personal via växeln 0970 - 255 00, viss personal har telefontid
 • dagtid nå våran felanmälan 0970-255 20 eller via webben alla tider på dygnet.
 • du alltid kan nå hyresvärdens representant vid akuta fel kväll, natt, helg på 0970 - 301 90 
 • om du blir störd i ditt boende på kvällar, nätter eller helger når du vår störningsjour 16.00 - 07.00 på 0970 - 301 90 
 • du kan lämna meddelanden och synpunkter via vår mail topinfo@topbostader.se

Tänk på 

 • att hyresvärden i vissa fall måste ha tillgång till din lägenhet. Det kan gälla bland annat besiktning, reparationer eller förbättringsarbeten.

Prata med oss på Topbostäder angående råd och regler för detta.

Vi åtgärdar alla fel, men olika fort. Det är viktigt att du gör en felanmälan gällande akuta fel. Om hyresvärden varit in i din lägenhet på grund av anmält fel, lämnar vi alltid ett meddelande om vad som gjorts och vad som eventuellt kommer att behöva åtgärdas. 

 

Du som hyresgäst har du också vissa skyldigheter:

 • att lägenheten används som det avtalats
 • att hyran betalas i rätt tid (normalt i förskott)
 • att du vårdar lägenheten väl
 • genast kontaktar oss om du upptäcker skada i lägenheten eller i området
 • att du uppträder så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs
 • att du inte överlåter lägenheten eller hyr ut den i andra hand utan värdens eller hyresnämndens medgivande.

  

Barnsäkerhet

För små barn utgör kök, fönster och eluttag de största farorna. Med relativt billiga hjälpmedel kan farorna minskas.

Placera farliga köksredskap som tvätt- och rengöringsmedel oåtkomligt för barnen.

Farliga platser för barn kan vara till exempel tvättstuga, soprum och garage. Låt inte små barn åka ensamma i hissen.

Här är förslag på några skydd som du som hyresgäst på egen hand kan köpa och sätta in för att höja säkerheten:

 • Skyddsbeslag i fönstren
 • Låshakar för skåp och lådor
 • Häll- och tippskydd för spis
 • Petskydd för vägguttag

 

Ordning i trapphusen

Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Topbostäder har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

 

Sopor

Inga soppåsar utanför lägenhetsdörren! Bor du i en lägenhet där det är ett trapphus kan soppåsarna förpesta trapphuset. Ställer du soppåsar ute på bron kan fåglarna hacka sönder dem. Information om sophantering och sopsortering finns på kommunens hemsida och i ditt soprum.

 

Fåglar

Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglarna på våra bostadsområden. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor.

 

Husdjur

Rastning får endast ske utanför bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner. Husdjuren måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Ditt husdjur får inte störa andra boende.