Topbostäder i Gällivare - en arktisk småstad i världsklass 

Vi är en viktig aktör i Gällivares mål att öka befolkningen till 20000 innevånare. Genom vårt arbete skall vi bidra till Gällivare kommuns långsiktiga attraktivitet och profilering. 

Topbostäder AB är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som skall tillgodose kommuninnevånarnas behov av lägenheter i en bra och säker boendemiljö.

Verksamheten skall präglas av klokhet och framsynthet för varje affärsområde, samt bedrivas i samverkan med kunderna och i enlighet med ägarens direktiv.


Topbostäder AB förvaltar drygt 2000 bostadslägenheter samt ett hundratal kommersiella lokaler. Vår verksamhet är lokaliserad till tätorterna Gällivare och Malmberget. Om du vill besöka oss så hittar du vårt kontor på Birkarlagatan 12 i Gällivare. Företagets personalstyrka uppgår i dagsläget till ca 60 personer.

 

Ring vår kundtjänst på 0970-255 00

 

Topbostäders fastigheter

Områdesförvaltare: Michael Rindelöv, 0970 – 255 00

Områdesförvaltare: Mikael Isaksson, 0970-255 00

Kommunala Fastigheter

Områdesförvaltare: Per Karlsson, 0970 – 255 00

Områdesförvaltarna har telefontider enligt följande:
Mån-fre 08.00-09.00, mån-tors 14.00-15.00,
fre 13.00-14.00