Rökfria hus

Top Bostäder har måttot - rökfria hus.

 

Det är inte tillåtet att röka i fastighetens allmänna utrymmen som i t.ex. trapphus, hiss eller tvättstuga. Förbudet gäller samtliga utrymmen där det kan störa övriga boende eller innebära brandfara. 

Om du röker i våra lägenheter kan du bli skyldig att bekosta en eventuell reparation av lägenheten vid utflytt. Det är kostsamt att städa, sanera och reparera en inrökt lägenhet.