Blanketter för hyresgäster

Här hittar du blanketter som rör ditt boende. Du måste skriva ut, fylla i och skriva under blanketterna innan du skickar dem till Topbostäder, adress .

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du få en blankett hemskickad eller hämta en blankett på vårt kontor. Länk till vårt kontor

 

 


 Uppsägning av bostad vid dödsfall

Denna blankett skrivs ut och inlämnas/skickas underskriven till TOPbostäder AB.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Topbostäder AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat. Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

Samtliga dödsbodelägare eller befullmäktigat ombud ska skriva under uppsägningen. Eventuell fullmakt bifogas uppsägningen. 

Uppsägning bostad vid dödsfall


Uppsägning Bostad

Uppsägningsblankett för bostäder. Uppsägningstiden se gällande kontrakt. 

 Uppsägning Bostad 

 

 


Uppsägning av bilplats 

Blankett för uppsägning av p-plats / garage och carport. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader från att uppsägningen ankommer Topbostäder AB.

Uppsägning av bilplats


Andrahandsuthyrning 

Man måste ha tillstånd från Topbostäder AB för att hyra ut i andrahand. Denna ansökan fylls i och skickas till oss för en bedömning. Handläggningstiden är ca 2 veckor från att ansökan kommit oss tillhanda.

Andrahandsuthyrning


Lägenhetsbyte

Ansökningsblankett för att ansöka om ett lägenhetsbyte. Denna fylls i av båda parter och alla handlingar bifogas ansökan och skickas till Topbostäder AB för behandling.  Handläggningstiden är ca 4 veckor.

Bytesansökan


Autogiroanmälan

Förenkla betalningar av hyran genom att anmäla Autogiro. Hyran dras från ditt konto i slutet av varje månad. Fyll i BankGiorot's blankett och skicka per post till Topbostäder AB (rätt adress är förifylld på blanketten). 

Autogiroanmälan, medgivande