Blanketter för hyresgäster

Här hittar du blanketter som rör ditt boende. Du måste skriva ut, fylla i och skriva under blanketterna innan du skickar dem till Topbostäder, adress. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du få en blankett hemskickad eller hämta en blankett på vårt kontor.

 


Uppsägning av bostad vid dödsfall

Denna blankett skrivs ut och inlämnas/skickas underskriven till Topbostäder AB.

Uppsägningstid för ett dödsbo är 1 kalendermånad, under förutsättning att uppsägningen är Topbostäder AB tillhanda inom en månad från det att dödsfallet inträffat.
Om uppsägning med underskrifter enligt nedan inkommer senare, gäller 3 månaders uppsägning. Dödsfallsbevis med släktutredning (från Skatteverket, tel 0771-567 567) skall bifogas uppsägningen.

Uppsägning bostad vid dödsfall 


 

Uppsägning av bostad

Uppsägningsblankett för bostäder. Uppsägningstiden se gällande kontrakt.

Uppsägning bostad 


 

Uppsägning av bilplats

Blankett för uppsägning av p-plats / garage och carport. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader från att uppsägningen ankommer Topbostäder AB.

Uppsägning av bilplats 


 

Andrahandsuthyrning

Man måste ha tillstånd från Topbostäder AB för att hyra ut i andrahand. Denna ansökan fylls i och skickas till oss för en bedömning. Handläggningstiden är ca 2 veckor från att ansökan kommit oss tillhanda.

Andrahandsuthyrning 


 

Lägenhetsbyte

Ansökningsblankett för att ansöka om ett lägenhetsbyte. Denna fylls i av båda parter och alla handlingar bifogas ansökan och skickas till Topbostäder AB för behandling. Handläggningstiden är ca 3 veckor.

Bytesansökan 


 

Autogiroanmälan

Förenkla betalningar av hyran genom att anmäla autogiro. Hyran dras från ditt konto i slutet av varje månad. Fyill i BankGirot´s blankett och skicka per e-post till Topbostäder AB.

Autogiroanmälan, medgivande