Servicedeklarationer

 • Vi svarar så snabbt vi kan när du ringer på tel.nr. 0970-255 00 vx, måndag-torsdag kl. 08.00-16.00 och fredag kl. 08.00-15.00. Uppehåll för lunch kl. 11.30-12.30
 • Du kan besöka vårt kontor på Föreningsgatan 4 i Gällivare måndag-torsdag kl. 08.00-16.00 och fredag kl. 08.00-15.00. Uppehåll för lunch kl. 11.30-12.30. Vi bjuder på kaffe eller te medan du väntar.
 • Vår hyresavdelning har telefontid, tel.nr. 0970-255 00 vx. vardagar kl. 09.30-11.30 och besökstid vardagar kl. 12.30-14.30.
 • All personal kan nås via vår växel, tel.nr. 0970-255 00 vx. måndag-torsdag kl. 08.00-16.00 och fredag kl. 08.00-15.00. Uppehåll för lunch kl. 11.30-12.30. Viss personal har telefontid.
 • Meddelanden och synpunkter kan lämnas dygnet runt via vår hemsida: www.topbostader.se.

Vi hoppas att du…
ska känna dig välkommen och vänligt bemött när du besöker eller ringer oss!

 • Vi garanterar dig en hyra som är förhandlad med hyregästföreningen.
 • Vi erbjuder dig en personlig kontakt i samband med tecknande av hyreskontrakt så att vi tillsammans kan gå igenom innehåll och övriga rutiner.
 • Vi garanterar att du vid inflyttning får en särskild informationsmapp med bl.a. uppgifter om till vem/vart du vänder dig i samband med felanmälan.
 • Vi garanterar att du alltid kan nå personal på kontorstid och att du efter kontorstid alltid kan nå Securitas på tel. 0970-301 90.

Vi väntar oss att du …

 • källsorterar soporna enligt kommunens renhållningsordning Läs mer på kommunens hemsida om Avfall & Återvinning >>
 • betalar din hyra i utsatt tid
 • tar väl hand om den lägenhet du hyr
 • tar hänsyn till grannar/kringboende
 • genast kontaktar oss vid upptäckt av skada inom området
 • hör av dig om du upplever störning i ditt boende

Tillsammans …
skapar vi på detta vis ett trivsamt och bra boende hos TOP bostäder.

 • Vi åtgärdar alla fel. Men olika fort. När vatten forsar ur ett brustet rör är det bråttom. Du anmäler fel så snabbt du kan och när som helst på dygnet.
 • Felanmälan görs på förmiddagar 08.00 – 11.30 på tel. 0970-255 20, vi tar bara emot akuta felanmälningar på eftermiddagar och övriga tider ringer du vår jourtelefon 0970-301 90. Felanmälan kan också göras dygnet runt via vår hemsida www.topbostader.se under rubriken ”Felanmälan”.
 • Ett fel som inte är akut, men ändå allvarligt, t.ex. en trasig fönsterruta fixar vi inom 48 timmar.
 • Droppande kranar och rinnande toaletter medför ökade driftskostnader och därför vill vi att ni anmäler dylika fel så snart de upptäcks så att vi kan åtgärda felen så snart som möjligt.
 • Den minst allvarliga typen av fel t.ex. ett löst lådhandtag, bör åtgärdas därför att både du och vi vill att bostaden ska vara i bra skick. Det fixar vi inom två veckor.
 • När vi varit in i en lägenhet, på grund av ett anmält fel, och enligt tillstånd gått in med huvudnyckel, så lämnar vi alltid ett meddelande om vad som gjorts, om vi måste beställa reservdelar och om vi vet hur lång tid det kommer att ta innan felet är åtgärdat. Observera! Den som anmäler måste alltid lämna namn och telefonnummer. Du kan ej vara anonym.

Vi väntar oss att du …
– tar väl hand om lägenheten du hyr
– genast kontaktar oss vid upptäckt av skada

Tillsammans …
skapar vi på detta vis ett trivsamt och bra boende hos TOP bostäder.

 • Goda grannar tar hänsyn till varandra. Men alla grannar är inte alltid goda.
 • Efter 22.00 ska du inte behöva bli störd av musik på hög volym, tunga golvstamp eller gap och skrik.
 • Är det akut störning så ringer du kontoret tel. 0970-255 00 under kontorstid och övriga tider ringer du Securitas tel. 0970-301 90.
 • Är det något som pågått under längre tid vill vi ha en vecka på oss för att undersöka problemet, med respekt för den utpekade.
 • Vi lovar att göra allt vi kan för att sätta stopp för alla riktiga störningsproblem. Vi hjälper dig som drabbats med råd och stöd och behandlar all information konfidentiellt.
  Observera! Den som anmäler måste alltid lämna namn och telefonnummer. Du kan ej vara anonym.

Vi väntar oss att du …
– följer rådande ordningsregler
– anmäler förekommande störningar till kontoret, Securitas eller Polisen, beroende på störningens art.

Tillsammans…
skapar vi på detta vis ett lugnt och tryggt boende hos TOP bostäder.