Vänligen, använd Era motorvärmar- och garageplatser även under sommaren.
De fria parkeringsplatserna är till för de hyresgäster som ej hyr motorvärmare eller garage samt för besökande.
Tack!