Fr o m 8 februari kommer alla släpvagnar, husvagnar och husbilar att bötfällas om dessa står parkerade på en p-plats. P-platserna är endast till för personbilar.
Detta gäller inom TOP bostäders bostadsområden.