TOP bostäder AB har monterat sopluckor för hushållsavfall samt metall, glas och plast i miljöhus nr: 1 (ut mot Lasarettsgatan och brandstationen).

Detta innebär att Ni fr o m 2017-11-20 inte kommer att ha tillträde in dit utan får slänga Ert hushållsavfall via soplucka.

Kartong, wellpapp samt tidningar får sättas i container belägen mot Lasarettsgatan 47-49 eller i container vid Lasarettsgatan 31.

Vi inför detta system endast i ett miljöhus men kommer troligen på sikt även införa detta i de övriga miljöhusen på kv. Sjöjungfrun.