Hyresgästinfo

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du ha hyresvärdens tillstånd. Ansökningsblankett finns här eller hämtas i TOP bostäders reception på Föreningsgatan 4, Gällivare. Fyll i ansökningsblanketten och lämna eller skicka in den till  TOP bostäder och avvakta sedan tills du får ett skriftligt besked.

Andrahandsuthyrning beviljas endast för att prova på jobb eller studier på annan ort samt vid ”provbo”, det vill säga att du ska sammanbo med annan person. För jobb, studier och ”provbo” gäller max 2 x 6 månader. Du ansöker först för max 6 månader, om du vill fortsätta hyra ut i andrahand görs ytterligare en ansökan. Du ska också lämna in ett intyg om jobb eller studier.

Du ansvarar helt för lägenheten under tiden som andrahandsuthyrningen pågår vad gäller exempelvis störande, skadegörelse och att hyran betalas in. Andrahandshyresgästen kommer inte att få ta över kontraktet på lägenheten. Andrahandsuthyrning tillåts endast till privatpersoner, inte till företag.

Om du hyr ut din bostad i andrahand, utan godkännande från TOP bostäder, så riskerar du att förlora kontraktet på lägenheten.

Vill du byta din lägenhet och har hittat någon att byta med måste lägenhetsbytet godkännas av TOP bostäder (Ansökningsblankett finns här) samt den andra hyresvärden. Möjlighet att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. Undantaget är möblerade lägenheter.

Du kan byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande bostad i syfte att skaffa en annan bostad.

Enligt hyreslagen måste du ha beaktansvärda skäl för att få tillstånd till lägenhetsbytet. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att TOP bostäder ska godkänna bytet krävs att den som flyttar in hos oss har god ekonomi, samt att det finns goda referenser från tidigare hyresvärd.

Till bytesansökan vill vi att du bifogar ett personbevis där det framgår att du är folkbokförd i din lägenhet. Vi genomför en sedvanlig kreditprövning för den som ska flytta in, har du fått lägenheten genom ett tidigare lägenhetsbyte krävs det starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska genomföras inom det första året sedan det tidigare bytet har skett.

Det är viktigt att ni lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att de och de du byter med verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av lägenhet.

Vid ansökan rörande två TOP bostäder lägenheter ska respektive kontraktsinnehavare lämna in en ansökan.

Handläggningstiden är cirka två veckor från att en komplett ansökan inkommit. Avslår hyresvärden ansökan har hyresgästen möjlighet att hos hyresnämnden ansöka om tillstånd till bytet.

TOP bostäders besiktningsman eller områdesförvaltare gör en okulär (översiktlig) besiktning av de bebodda och möblerade lägenheterna. Dylik besiktning ger ingen fullständig bild av lägenheternas skick.
Vid byte av lägenhet sker inte regelmässigt någon reparation av respektive lägenhet. Även om det görs viss reparation så debiterar vi kontraktsinnehavaren för de skador, som orsakats av hyresgäst, som upptäcks först i samband med en eventuell reparation.

Den hyresgäst som byter lägenhet tar vid bytet på sig ansvaret för de eventuella skador som finns i den lägenhet som man flyttar till. Det är därför viktigt att den som byter lägenhet själv informerar sig ordentligt om skicket på den lägenhet som man avser att byta till.
Innan bytet sker har respektive kontraktsinnehavare möjlighet att åtgärda eventuella skador. Detta måste göras på ett fackmannamässigt sätt.

OBS! Hyresgäster som byter lägenhet måste också byta förråd med varandra eftersom förråden är märkta med respektive lägenhets nummer.

Parkeringsplats ingår inte i bytet.

Vid ett byte så förlorar man sin kötid.

Har du frågor kring lägenhetsbyte är du välkommen att kontakta Hyresavdelningen på telefon 0970-255 00. Först när du lämnat in komplett ansökan kan vi pröva ditt ärende.

Frågor? Kontakta:
Besiktningsfrågor – ta kontakt med områdesförvaltare.
Bytesfrågor/kontraktsskrivning – ta kontakt med hyresavdelningen.

Hål som gjorts i duschutrymmet är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador.

DU FÅR DÄRFÖR INTE GÖRA HÅL I VÄGGARNA FÖR ATT SÄTTA UPP HYLLOR OCH LIKNANDE FÖREMÅL I DUSCHDELEN. KÖP HELLRE EN HYLLA SOM DU KAN HÄNGA PÅ DUSCHARMATUREN ISTÄLLET.

Skador som du förorsakar kan du bli ersättningsskyldig till om det visar sig att du handlat vårdslöst.

Video: Rengöring av vattenlås i badrum / Cleaning the water trap under the bathroom sink

Video: Rengöring av golvbrunnen i badrummet / Cleaning the floor drain in the bathroom

Regler som gäller från 1 januari 2017, även tidigare inlämnade förturer omfattas av denna regel

Arbetsförtur
Förtur kan sökas av arbetsgivare som ska anställa en person från annan ort och som saknar bostad. Personen får ej vara folkbokförd i kommunen. Arbetsgivaren kommer att debiteras 1000 kr då personen erhållit en bostad. Personen som ansökan avser måste ställa sig i TOP bostäders bostadskö. Det gör man enklast genom att göra en ”Köanmälan” >>

TOP bostäders styrelse har beslutat att en person som nekar till en erbjuden lägenhet förlorar sin rätt till förtur. Vi accepterar inte en ny ansökan om förtur för samma person. Personen i fråga har därefter möjlighet att ansöka om en lägenhet utifrån sin egen kötid i den ordinarie bostadskön. Ansökan om förtur >>

Medicinska förturer
Medicinska förturer ska vara akuta. Akut medicinsk förtur innebär att man ej kan återvända till sin ordinarie bostad. Man ska ha varit bosatt och folkbokförd i Gällivare kommun i minst 1 år.

Social förtur
Social förtur upprättas av socialförvaltningen.

Ungdomsförtur
När det gäller ungdomsförturer så gör man på vanligt sätt intresseanmälningar på lägenheter i vår köshop. En ungdomsförtur har man möjlighet att få om man är mellan 18 och 23 år och ännu inte har flyttat hemifrån.

Rasta inte hundar var som helst i bostadsområdet. Gå till hundrastplats eller hundtoalett. Plocka upp efter hunden.

Katter får inte springa lösa eller göra sina behov i sandlådan.

Skaka inte mattor från fönster eller balkong. Det är inte trevligt för de som bor under.

Tänk på att parkera så att även de som hyr platsen intill dig kan nyttja motorvärmaren.
Tänk även på att inte lämna motorvärmarsladden i stolpen. En kvarlämnad sladd kan bli en livsfarlig leksak.

På gästparkeringar/fria parkeringar gäller 24-timmarsregeln, dock ej fredag-söndag. Det innebär att man ej får parkera bilen längre än 24 timmar i ett sträck på samma parkeringsplats.  Om du ej har motorvärmare/garage och behöver parkera på en fri parkeringsplats längre än 24 timmar kan du hämta ett parkeringstillstånd hos oss.

Fordon som är i sådant skick att det enligt bilskrotningsförordningen betecknas som skrotbil, får ej förvaras uppställd på bilplatsen.

Tänk på att Du som innehar kontraktet för motorvärmaren ansvarar för snöskottning på Din motorvärmarplats.

OBSERVERA! Du får ej använda diesel-/bensinvärmare i din bil om den står i garaget. BRANDFARA!

Video: Säkring för motor- och kupévärmare / Engine block and cabin heater fuse

Inställning av klockan

Tryck på båda knappar under ditt teckenfönster och håll dem intryckta
i ca 3 sek.
Den inställda klocktiden börjar blinka – släpp knapparna.
Använd nu vänster eller höger knapp för att ställa in rätt tid.
4 sek efter sista knapptryck återgår teckenfönstret till att visa tiden med fast sken och blinkande kolontecken.

Inställning av avresetid

Tryck på en av knapparna under ditt teckenfönster. Tidigare inställd avresetid visas med en punkt framför tiden.
Tryck på vänster eller höger knapp tills rätt tid visas i teckenfönstret – släpp knappen.
Rätt avresetid är nu inställd och teckenfönstret återgår efter 4 sek till att visa klocktiden.

OBS! Inkopplingstiden för motorvärmaren styrs av temperaturen ute. Ju kallare det är desto tidigare före avresetiden startar motorvärmaren. Motorvärmaren slås alltid ifrån 30 min efter inställd avresetid.

Elektronikenheten styrs via den högra säkringen
Om displayen inte tänds – slå ifrån säkringen och slå till igen. Nu ska displayen visa 07.00. Tiden ställs in enligt ovanstående. Om displayen fortfarande är släckt – gör en felanmälan.

OBS! Bryt inte den högra säkringen utan orsak eftersom inställningen av tiderna då raderas ut även på det vänstra uttaget.

Här finns instruktionen för utskrift >>

Instruktion Webel v6 >>

Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren.
Cyklar, barnvagnar, skidor, skridskor och skor får inte hindra personal då trappan ska städas.
Större och skrymmande föremål kan vara i vägen om utryckningspersonal måste komma fram vid ett olyckstillfälle.

Ett av de vanligaste felen som kan uppträda i en lägenhet är fel på vatten och avloppssystemet. Felen kan ofta förorsaka höga kostnader om de ej åtgärdas i tid. Meddela oss därför omgående när du upptäcker fel, ex vis droppande kranar eller när det håller på att bli stock i avloppen.

Om elektriciteten försvinner i någon del av din bostad, kan det vara en säkring som har löst ut. Se videoklippet nedan för instruktioner om hur säkringar byts ut (om du har smältsäkringar) eller återställs (om du har vippsäkringar).

Video: Byta eller återställa säkringar / Replace or reset a fuse

I de flesta av våra fastigheter tas friskluften in i lägenheten via don placerade vid värmeradiatorn. Frånluften från lägenheten sker via ventiler placerade i kök och badrum. I många av våra fastigheter kan vanliga köksfläktar ej installeras då det skulle medföra risk för att matos trycks över till grannlägenheterna eftersom frånluftskanalerna är gemensamma.

Om du upplever drag i lägenheten kan det bero på obalans mellan till- och frånluften i din lägenhet. Det är viktigt att du ej ex.vis sätter igen till- eller frånluftsdonen då det kan medföra obalans och dragproblem i flera lägenheter. Meddela istället till oss så vi kan åtgärda problemen.

Värmen i din lägenhet skall vara ca 20 grader. För att kontrollera om du har rätt temperatur i lägenheten skall man mäta temperaturen på en punkt som ligger 1 meter från yttervägg och 1 meter upp från golv.

Denna guide beskriver hur ni ansluter er router och övrig utrustning till dunderNETs fiberkonverter, i nyare lägenheter som har nätverksuttag i alla rum och konvertern monterad i ett teknikskåp.

Till guiden på dunderNETs webbsida >>

Kontrollera brandvarnarens funktion regelbundet.

Video: Brandvarnare / Smoke detector

Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Låt stereo och TV vara underhållning för dig själv och inte för grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällen.

Lagen har på senare tid blivit betydligt strängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar.
Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägeheten. Är störningarna ”allvarliga” kan man bli uppsagd genast.

Som hyresgäst är man i detta fall ansvarig också för alla som tillhör ens hushåll – samt även för besökande till lägenheten.

Är det något du undrar över? Hör av dig till oss!