Företaget

phoca_thumb_l_bjornen1Vår verksamhetside
TOP bostäder AB är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som skall tillgodose kommuninnevånarnas behov av lägenheter i en bra och säker boendemiljö.

Genom vårt arbete skall vi bidra till Gällivare kommuns långsiktiga attraktivitet och profilering.
Verksamheten skall präglas av klokhet och framsynthet för varje affärsområde, samt bedrivas i samverkan med kunderna och i enlighet med ägarens direktiv.

Företagsinformation
TOP bostäder AB förvaltar 1 911 bostadslägenheter samt ett hundratal kommersiella lokaler. Vår verksamhet är lokaliserad till tätorterna Gällivare och Malmberget. Om du vill besöka oss så hittar du vårt kontor på Föreningsgatan 4 i Gällivare. Företagets personalstyrka uppgår i dagsläget till totalt ca 58 personer.