Vill du stå kvar i vår bostadskö?
Då måste du aktivera din köplats. Det gör du genom att logga in på din sida, då är din kötid aktiv 1 år framåt.
Gör detta senast under oktober månad då vi under senhösten kommer att rensa bort de som ej är aktiverade.

Har du frågor eller behöver du hjälp med detta, kontakta hyresavdelningen.
Du når dem på, telefontid (0970-255 00): måndag-fredag kl. 09.30-11.30 eller besökstid: måndag-fredag 12.30-14.30.