Årsredovisning 2017

I Årsredovisningen 2017 kan du bland annat läsa:

  • Under 2017 har bolaget fortsatt tecknat avtal med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget.
  • Dansaren 22-23 bebyggs med 22 lägenheter. Inflyttning blir den 1 mars 2018.
  • På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppförs 40 lägenheter varav 22 st går direkt till bostadskön som beräknas klara i december 2018.
  • På Repisvaara Nordväst 2 har avtal tecknats med LKAB om byggnation av 64 lägenheter.
  • Försäljningen av delar av Lövberga till Gällivare kom-mun 2016 ger TOP bostäder ekonomiskt utrymme att bygga 74 lägenheter på kvarteret Forsheden.
  • TOP bostäder har fortsatt upprustningen med etapp 3:2 med mark & beläggningsarbeten inklusive carportar på det enskilt största bostadsområdet Sjöjungfrun.
  • Förhandlingar med LKAB om samhällsomvandlingen i Malmberget har skett med ökad intensitet.

Läs hela Årsredovisningen 2017 här >>