Alla som fått en skrivelse uppsatt i sin port; låstiden är 20.00.
Vad gäller övriga portar som har annan låstid sker ingen förändring av tiden.