Stockningen som vi hade i huset är åtgärdat så nu kan man spola som vanligt.

Tack för ert tålamod trots de olägenheter som eventuellt har uppstått för er hyresgäster.