På uthyrda motorvärmarplatser inom TOP bostäders fastighetsbestånd ansvarar resp. hyresgäst själv för att snöröja sin p-plats men för att minska problemen för er hyresgäster med snö och is på parkeringsytorna kommer TOP bostäder tills vidare att göra insatser enligt följande:

Extra snöröjning av parkerings- och motorvärmarplatser (om två bredvid varandra liggande platser är tomställda) kommer att utföras på TOP bostäders fastigheter i Gällivare på tisdagar och i Malmberget på torsdagar mellan kl. 07.00-16.00.

Vid snöfall tisdag eller torsdag utgår ovanstående och ordinarie snöröjning utförs.

Extra röjning utgår också om ingen nederbörd kommit de senaste sju dagarna före angiven röjningsdag.