ANG. ÄNDRADE LÅSTIDER AV PORTAR

Alla som fått en skrivelse uppsatt i sin port; låstiden är 20.00.
Vad gäller övriga portar som har annan låstid sker ingen förändring av tiden.

2018-12-18T11:24:21+00:00